دوره‌های آموزشی

افعال با قاعده و بی قاعده

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

بر اساس اینکه چگونه انواع افعال را در گرامر زمان گذشته ساده و در کل خود گذشته صرف می کنیم، آنها را می توان به دو نوع گرامر افعال باقاعده و افعال بی قاعده (Regular and Irregular Verbs) تقسیم کرد. در این آموزش بسیار کاربردی به اینکه “تعریف افعال باقاعده و بی قاعده پرکاربرد چیست؟” در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت.

افعال باقاعده و بی قاعده چیست؟

فعل های با قاعده و بی قاعده چیست آموزش و تعریف افعال باقاعده و بی قاعده پرکاربرد در زبان انگلیسی

زمانی که می خواهیم یک فعل را در گرامر زبان انگلیسی با هم ترکیب کنیم، الگوهای مختلفی وجود دارد. بر اساس نحوه ترکیب آنها در زمان های ماضی ساده (گذشته ساده)و ماضی، دو گروه از افعال داریم که در زیر فهرست شده اند:

  • Regular Verbs
  • Irregular Verbs

تعریف افعال باقاعده

اکثر افعال در زبان انگلیسی باقاعده هستند، به این معنی که وقتی در زمان‌های گذشته ساده و خود گذشته صرف می‌شوند، در انتهای خود یک «-ed» یا «-d» دریافت می‌کنند. به جدول زیر دقت کنید تا تفاوت افعال باقاعده و بی قاعده را متوجه شوید:

Past Participle FormSimple Past FormBase Form
TalkedTalkedTalk
ListenedListenedListen
JoggedJoggedJog
LookedLookedLook
PerformedPerformedPerform
LivedLivedLive

حال، نمونه های زیر را با دقت مطالعه کنید:

She talked to Ms. Howard yesterday.

They danced all night.

نکته!
دانستن این نکته مفید است که برخی از افعال به جای «-ed» در انتهای خود یک ‘-t’ دریافت می کنند و این در انگلیسی بریتانیایی رایج است. به مثال زیر نگاه کنید:

He built this house ten years ago.

تعریف افعال بی قاعده

افعال بی قاعده، که در تضاد با افعال باقاعده هستند، الگوی مشخص و ثابتی ندارند و در چهار گروه دسته بندی می شوند. اجازه دهید دو گروه از این افعال را بررسی کنیم:

  • گروه اول: افعالی که قاعده، ماضی ساده و ماضی آنها متفاوت است.
  • گروه دوم: افعالی که صورت ماضی و ماضی ساده آنها یکی است.

اجازه دهید هر دسته را با دقت مطالعه کنیم:

گروه اول افعال بی قاعده

در این گروه هر زمانی شکل خاص خود را دارد. در جدول زیر به برخی از افعال و اشکال مزدوج آنها نگاه کنید:

Past Participle FormSimple Past FormBase Form
EatenAteEat
SeenSawSee
BeenWas\WereBe
DoneDidDo
DrunkDrankDrinks
WrittenWroteWrite

حال به مثال های زیر برای یادگیری تفاوت بین گرامر افعال باقاعده و بی قاعده توجه کنید:

I saw a black bird on my way home.

She had been there for 3 months.

گروه دوم افعال بی قاعده

افعال این دسته دارای شکل های یکسانی از زمان های گذشته ساده و خود گذشته هستند. جدول زیر را با دقت مطالعه کنید:

Past Participle FormSimple Past FormBase Form
BoughtBoughtBuy
SaidSaidSay
TaughtTaughtTeach
LeftLeftLeave
SoughtSoughtSeek

حال اجازه دهید به چند نمونه از افعال بی قاعده پرکاربرد در زیر نگاه کنیم:

She bought a new phone yesterday.

I said get out of my room now!

زمان های مختلف با بی قاعده ها

توجه به آموزش افعال باقاعده و بی قاعده اهمیت زیادی دارد. اما یادگیری افعال بی قاعده نیازمند صرف وقت زیادی است. این افعال در زمان ها مثل حال کامل، گذشته کامل، حالت مجهول و غیره استفاده می شوند. در ادامه این قسمت به زمان های گفته شده به همراه مثال اشاره خواهیم کرد تا بیشتر با افعال بی قاعده و نحوه استفاده آنها آشنا بشوید.

زمان حال کامل

همانطور که می دانید، حال کامل برای اشاره به اعمالی استفاده می شود که در گذشته شروع شده ولی همچنان تاثیراتی را در زمان حال گذاشته است. برای نوشتن و صحبت کردن در این زمان، به باید به افعال بی قاعده مسلط باشیم.

I have done my homework.
من تکالیفم را انجام داده ام

She has caught cold during the winter.
او در طول زمستان سرما خورده است

زمان گذشته کامل

گذشته کامل در انگلیسی زمانی استفاده می شود که بخواهیم در مورد عملی صحبت کنیم که در گذشته شروع شده و تا زمانی مشخص در همان گذشته ادامه پیدا کرده است. برای استفاده از این زمان نیز باید به افعال باقاعده و بی قاعده تسلط کافی داشته باشیم، بی قاعده ها اما کاربرد بیشتری دارند!

Before I knew it, she had run out the door.
قبل از اینکه بدانم، او از در فرار کرده بود

Harold had known about it for a while.
هارولد در مورد این قضیه چیزهایی فهمیده بود

حالت مجهول

از حالت مجهول در زبان انگلیسی هنگامی استفاده می کنیم که نخواهیم به انجام دهنده یک کار اشاره داشته باشیم و این عدم اشاره ممکن است به دلیل بی اهمیت بودن فاعل و یا ناشناخته بودن آن باشد. حالت مجهول نیز برای ساخته شدن به افعال بی قاعده نیاز خواهد داشت. به مثال های زیر نگاه کنید:

The windows were broken.
پنجره ها شکسته شده بودند

The war was fought between two nations.
جنگ بین دو ملت اتفاق افتاده بود

نتیجه گیری!

در این مطلب، به آموزش، بررسی و توضیح اینکه “تعریف گرامر افعال باقاعده و بی قاعده پرکاربرد در زبان انگلیسی چیست؟” پرداختیم. امیدواریم که لذت برده باشید! لینگوجو همواره همراه شماست!

به این دوره امتیاز دهید

0 / 5

امتیاز صفحه شما :