نمایش دادن همه 7 نتیجه

انگلیسی دانش آموزان

کنکور زبان 98

تومان0

متوسطه اول (Prospect)

زبان پایه نهم

تومان59000

متوسطه اول (Prospect)

زبان پایه هشتم

تومان59000

متوسطه اول (Prospect)

زبان پایه هفتم

تومان59000

متوسطه دوم (Vision)

زبان پایه دوازدهم

تومان69000

متوسطه دوم (Vision)

زبان پایه یازدهم

تومان69000

متوسطه دوم (Vision)

زبان پایه دهم

تومان69000

یادگیری زبان انگلیسی برای دانش آموزان به یکی از دغدغه های آنها تبدیل شده است، در حالی که در سایت لینگوجو اقدام به ارائه آموزش های زبان انگلیسی پایه هفتم ، انگلیسی پایه هشتم ، زبان نهم ، پایه دهم ، پایه یازدهم و انگلیسی دوازدهم بصورت ویدئویی و رایگان کرده است. این آموزش ها برای انگلیسی متوسطه اول و انگلیسی متوسطه دوم محسوب می شوند. در تمامی آموزش ها از گرامر گرفته تا مکالمه ، لغات و ریدینگ ارائه شده است.
زبان متوسطه اول
از پایه هفتم تا نهم را تشکیل داده است که شامل:
زبان هفتم 7
صفر تا صد گرامر ، مکالمه ، لغات و ریدینگ زبان هفتم آموزش داده می شود. این آموزش ها بطور کامل آموزش توسط بهترین مدرس لینگوجو تدریس می شود.
پایه هشتم
زبان انگلیسی پایه هشتم نیز از درس یک تا آخر با زبانی ساده و روان آموزش داده می شود. مانند پایه هفتم صفر تا صد گرامر ، مکالمه ، لغات و ریدینگ کتاب پایه هشتم آموزش داده می شود.
انگلیسی پایه نهم
کتاب زبان پایه نهم نیز بطور کامل با زبانی ساده و روان تدریس شده است.
زبان انگلیسی متوسطه دوم
از پایه دهم تا دوازدهم را تشکیل داده است.
انگلیسی دهم
در پایه دهم نیز که کتاب آن از چهار درس تشکیل شده است کل چهار درس بطور کامل تدریس شده است

تدریس لغات
تدریس گرامر
تدریس ریدینگ
تدریس Conversation و مکالمه
حل تمرینات کتاب و کتاب کار

انگلیسی یازدهم
در زبان یازدهم نیز که کتاب آن از 3 درس تشکیل شده است کل چهار درس بطور کامل تدریس شده است

تدریس لغات
تدریس گرامر
تدریس ریدینگ
تدریس Conversation و مکالمه
حل تمرینات کتاب و کتاب کار

پایه دوازدهم
در زبان دوازدهم نیز که کتاب آن از 3 درس تشکیل شده است کل چهار درس بطور کامل تدریس شده است

تدریس لغات
تدریس گرامر
تدریس ریدینگ
تدریس Conversation و مکالمه
حل تمرینات کتاب و کتاب کار