کتاب 504 - آموزش504 لغت ضروری (4) مثال های کاربردی - لینگوجو - lingojoo

504 لغت ضروری (4)

تومان69000

تعداد دانشجو: 2046

  نوع دوره: غیر حضوری
  نحوه تدریس: آموزش ویدئویی
  محتوای دوره: واژگان، ریدینگ
تعداد جلسات: 10 جلسه
ساعت جلسات: 150 دقیقه آموزش
 دسترسی به دوره: دانلود پس از خرید

پخش دمو


504 لغت ضروری (4)

تومان69000