سطح فرا متوسطه B2 - لینگوجو - lingojoo

سطح فرا متوسطه B2

تومان99000

تعداد دانشجو: 3025

  نوع دوره: غیر حضوری
  نحوه تدریس: آموزش ویدئویی
  محتوای دوره: گرامر، واژگان، اصطلاحات، ریدینگ
تعداد جلسات: 10 جلسه
پیشنیاز: پکیج B1
ساعت جلسات: 380 دقیقه آموزش
 دسترسی به دوره: دانلود پس از خرید

پخش دمو


سطح فرا متوسطه B2

تومان99000