زبان انگلیسی سطح a2 - پکیج آموزشی زبان انگلیسیA2 - لینگوجو - lingojoo

سطح پیش متوسطه A2

تومان49000

تعداد دانشجو: 3636

  نوع دوره: غیر حضوری
  نحوه تدریس: آموزش ویدئویی
  محتوای دوره: گرامر،واژگان،مکالمه
تعداد جلسات: 6 جلسه
پیشنیاز: پکیج A1
ساعت جلسات: 55 دقیقه آموزش
 دسترسی به دوره: دانلود پس از خرید


سطح پیش متوسطه A2

تومان49000