بسته آموزش -زبان پایه یازدهم آموزش رایگان - نکات کاربردی - لینگوجو

زبان پایه یازدهم

تومان69000

تعداد دانشجو: 29

  نوع دوره: غیر حضوری
  نحوه تدریس: آموزش ویدئویی
  محتوای دوره: آموزش کتاب زبان یازدهم + کتاب کار
تعداد جلسات: 16 جلسه
پیشنیاز: بدون پیشنیاز
ساعت جلسات: 470 دقیقه آموزش
 دسترسی به دوره: دانلود پس از خرید


زبان پایه یازدهم

تومان69000