زبان پایه هشتم - آموزش زبان انگلیسی رایگان متوسطه اول - لینگوجو - lingojoo

زبان پایه هشتم

تومان59000

تعداد دانشجو: 21

  نوع دوره: غیر حضوری
  نحوه تدریس: آموزش ویدئویی
  محتوای دوره: آموزش کتاب زبان پایه هشتم
تعداد جلسات: 7 جلسه
پیشنیاز: بدون پیشنیاز
ساعت جلسات: 150 دقیقه آموزش
 دسترسی به دوره: دانلود پس از خرید


زبان پایه هشتم

تومان59000