سطح متوسطه B1 - پکیج آموزشی- اینترمدیت B1 - لینگوجو - lingojoo

سطح متوسطه B1

تومان75000

تعداد دانشجو: 3993

  نوع دوره: غیر حضوری
  نحوه تدریس: آموزش ویدئویی
  محتوای دوره: گرامر،واژگان،اصطلاحات،مکالمه
تعداد جلسات: 14 جلسه
پیشنیاز: پکیج A1 و پکیج A2
ساعت جلسات: 500 دقیقه آموزش
 دسترسی به دوره: دانلود پس از خرید

پخش دمو


سطح متوسطه B1

تومان75000